Lưu trữ cho từ khóa: Trần Mai Ngân

Chia tay – người đàn bà cũ

Mới đây, trên các trang văn nghệ tỉnh QT, FB  nhiều độc giả nói về bài thơ  “Chia tay – người đàn bà cũ” của Trần Mai Ngân. Mai Ngân là cựu HS lớp 12A 2 TPH (NK77) và còn … Tiếp tục đọc