Lưu trữ cho từ khóa: Thanh Định

MÙI HƯƠNG CŨ

Năm 1974, Trung Học Tống Phước Hiệp thực iện kỷ yếu cho hơn 4000 học sinh. Còn mấy ai giữ được tập Kỷ Yếu này! Năm 1976, tôi lui về Phước Hậu làm ruộng, cuốn Kỷ Yếu tôi hằng trân … Tiếp tục đọc