Lưu trữ cho từ khóa: Thân hị Vân Hà

THỊT BA CHỈ NẤU BIA

Ngày  5 tháng 9 là ngày sinh nhật chị tôi. Chị trải qua mười mấy ngày du lịch ở Hồng Kông lẫn Nhật Bản, cùng chị em và các cháu trong nhà vừa về lại Úc. Có lẽ chị vẫn … Tiếp tục đọc