Lưu trữ cho từ khóa: Thái Ngoc Sơn

THƠ THÁI NGỌC SƠN

Thái Ngọc Sơn là phóng viên báo Phan Rang, do yếu tố nghề nghiệp nên việc chụp ảnh của anh trở nên chuyên và nhờ đi đây đó nên đôi lúc cũng tức cảnh sinh tình mà có cả thơ. … Tiếp tục đọc