Lưu trữ cho từ khóa: Song Hảo

Tự bạch của Song Hảo

Song Hảo tên thật là Lê Thị Tố Lan, sinh năm 1950. Quê quán: An Bình, Long Hồ. Chị là CHS TPH VL, học lớp Đệ ngũ NK 1967-1968, cùng khối với Lương Tín Đức, Bùi Chí Hiếu, Nguyễn Quang … Tiếp tục đọc