Lưu trữ cho từ khóa: Phan Hoài Nam

Anh vẫn biết của Phan Hoài Nam

ANH VẪN BIẾT ( viết nhân ngày 20/10)   Anh vẫn biết Hôm nay lại đến ngày phụ nữ Ngày của em yêu chân yếu tay mềm Bông hoa nhỏ của anh Cả một đời gian khổ Xứng đáng nhận … Tiếp tục đọc

Có một ngày anh muốn nói với em

  CÓ MỘT NGÀY ANH MUỐN NÓI VỚI EM  Mười hai năm đằng đẳng đã trôi qua Một ngày mới cho em nhiều sức sống Miền đất hứa bao người nuôi ước vọng Huống chi em không chỉ mộng riêng … Tiếp tục đọc