Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn văn Thạo

Nguyễn văn Thạo bắt đầu lên tiếng

Nghe Phương Mai và Phương Nga 12C4 (NK76) lên tiếng Thạo đâu mất tiêu, ngày 26/1 Nguyễn Văn Thạo vội nói: “Bây giờ, có tiếng mà chưa có hình đây!”         Nguyễn Văn Thạo (bìa phải) lãnh … Tiếp tục đọc