Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Thế Vinh

NHỚ SÀI GÒN

Hổm rày nói chuyện với thằng bạn ……Tao nhớ Sài gòn quá mày ơi ….mà thiệt, tôi nhớ Sài Gòn quá đỗi… Nhớ Sài Gòn, tôi nhớ cái xóm nghèo của tôi, xóm lao động dọc con kênh Nhiêu Lộc, … Tiếp tục đọc