Lưu trữ cho từ khóa: Nguyên Cẩn

Tiếu ngạo giang hồ khúc của Nguyên Cẩn

Nhân ngày mất của Kim Dung, nhà thơ Nguyên Cẩn gửi cho chúng ta bài thơ cũ Tiếu ngạo giang hồ khúc . Đây là một bài tống biệt gởi theo Kim Dung tiên sinh trên đường về Hắc mộc … Tiếp tục đọc