Lưu trữ cho từ khóa: Người Ngoài Ngỏ

Tham luận gửi hội thảo dùng sâm

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO: “Dùng SÂM gì để có nội lực thâm hậu” ?  Mấy hôm rồi tui có nghe loáng thoáng ông Một Lúa nói rằng “tui mét ông 3N rồi đó, hai anh (Lương Minh, Phú … Tiếp tục đọc