Lưu trữ cho từ khóa: Nguễn Hoàng Long

Tùy duyên

Con người sống và đến với nhau theo duyên số. Việc mình đến với trang tongphuochiep-vinhlong.com cũng là do duyên số. Cái duyên ấy ở đây mình xin nói gọn từ năm 1967 trở lại. Năm 1967 do chiến tranh … Tiếp tục đọc