Lưu trữ cho từ khóa: Ngân Liên

Tự Bạch của Ngân Liên

Ngân Liên là bạn thơ của anh Phong Tâm từ năm 1970, khi anh PT là Đoàn trưởng thi văn đoàn Mai Vàng. Mới đây, Phong Tâm gửi cho trang nhà bài tự bạch của Ngân Liên và một đoạn … Tiếp tục đọc