Lưu trữ cho từ khóa: Neang Phi Rom

Ký ức tuổi thơ

Quê hương tôi, khỉ ho cò gáy, nhìn quanh quẩn,  phía tây núi, phía nam núi, sau lưng cũng  toàn núi, phong cảnh núi non trùng điệp, đẹp lắm, thích lắm chỉ thiếu không có biển mà thôi…nơi mà tôi … Tiếp tục đọc