Lưu trữ cho từ khóa: Minh Hà-Thy Cúc

Tiễn mợ của Minh Hà

Ngày 24/3/2016 ( nhằm ngày 16/2/âm lịch) là ngày cúng Tiểu Thường ( giáp năm) hiền thê anh Phú Thạnh, nghệ sĩ Thy Cúc gởi đến tặng anh Phú Thạnh bài thơ : TIỄN MỢ của Minh Hà (cháu anh … Tiếp tục đọc