Lưu trữ cho từ khóa: Mai Ngân

Tôi ơi! của Mai Ngân (số 035)

Từ vô thức đến ý thức, quá trình hình thành nên bản ngã (cái tôi) của một người…nhạc Trịnh gọi cái tôi, vỗ về niềm hy vọng – Mai Ngân gọi cái tôi, buồn như trước lúc quyên sinh…không để … Tiếp tục đọc