Lưu trữ cho từ khóa: Lương Thị Hường

RẤT XỨNG ĐÁNG

    RẤT XỨNG ĐÁNG  cho cô dùng 3 từ nầy để tuyên dương các em trong nhóm từ thiện do em Bình tổ chức . Đây là lần đầu tiên cô tham dự buổi họp mặt do em Việt … Tiếp tục đọc