Lưu trữ cho từ khóa: Liên Anh

Đổi thay của Liên Anh

 Nếu lời ca bài “đổi thay” của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo nói người con trai ra đi để lại sự buồn bả cho người con gái, thì “đổi thay” của Liên Anh là em cất bước sang thuyền để … Tiếp tục đọc