Lưu trữ cho từ khóa: Lê Hoàng

CÔ ĐƠN MÀ KHÔNG PHẢI ĐƠN CÔ

Cô đơn, là bởi không có ai ở trong tâm của bạn. Trống vắng, là bởi trong tâm bạn có người nhưng người không ở cạnh bên. Nếu là của bạn, sẽ là của bạn, càng muốn nắm giữ chụp … Tiếp tục đọc