Lưu trữ cho từ khóa: Lãng Thanh

Thăm quê hương Trương Vĩnh Ký

Là một trong những vị bác học nổi tiếng thế giới thế kỷ 19, người biết 26 ngoại ngữ và có 118 tác phẩm được xuất bản. Trương Vĩnh Ký, quen gọi là Pétrus Ký, sinh ngày 6-12-1837 tại làng … Tiếp tục đọc