Lưu trữ cho từ khóa: Huỳnh Thu Hằng

Nhóm bạn 75 đi chơi vườn ở Bình Minh

Nhận lời mời của Diệp Thị Bích Ngọc lớp 12A4 (NK75), ngày 12/5 các bạn, Nguyễn thị Thắm, Lưu  My Lý, Nguyễn Sang Giàu,  Nguyễn Thị Tuyết Phương, Nguyễn Thị Bé , Huỳnh Thu Hằng và thêm hai vị khách … Tiếp tục đọc