Lưu trữ cho từ khóa: GS Nguyễn Vĩnh Thượng

VẤN ĐỀ SANH VÀ TỬ TRONG ĐỜI NGƯỜI

   Thời gian luôn di chuyển về phía trước. Kể từ khi chúng ta được sanh ra đời cho tới bây giờ, mỗi một giây phút trôi qua là chúng ta đến gần hơn chỗ cuối cùng của cuộc đời, đến … Tiếp tục đọc

Duyên Khởi  hay Thập Nhị Nhân Duyên

Lời tác giả: Việc biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những chỗ sai sót, chúng tôi ước mong được sự lượng thứ của các bậc cao minh. Những sự sửa sai và bổ khuyết của quý vị độc giả … Tiếp tục đọc