Lưu trữ cho từ khóa: Đồng Phước Lộc

TRUNG THU CỦA NGÀY XƯA (Kỷ niệm thời “khi xưa ta bé, béng beng”) 

Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần sắp đến Trung Thu là đám nhỏ trong xóm náo nức lắm, chạy đi xin mấy cây trúc, mua dây kẽm, giấy bóng kiếng về làm lồng đèn. Dễ làm nhứt là lồng đèn ngôi … Tiếp tục đọc