Lưu trữ cho từ khóa: Đậu Quyên

Cám ơn anh chị em trang nhà

  Nhận lời mời của chị Thu cúc, một thành viên của trang nhà Tống Phước Hiệp, sáng 27/08  Đậu Quyên đến dự buổi ra mắt sách Trang nhà đất Vĩnh tại cafe Hương Việt số 41 Ngô Quyền, Quận.5. … Tiếp tục đọc