Lưu trữ cho từ khóa: Chu Ngạn Thư

Cùng “theo dấu nhà thơ”

Sau “22 Tản mạn” (do NXB Hội Nhà văn & Công ty sách Phương Nam xuất bản, phát hành tháng 6-2013), tác giả Võ Chân Cửu lại “Theo dấu nhà thơ”-trong đó có bóng dáng chính mình-để phơi bày nguyên … Tiếp tục đọc