Lưu trữ cho từ khóa: Châu Lãng Uyên

HÈ OI  Ả của Châu Lãng Uyển

Vĩnh Long hai ngày không mưa, thời tiết khô, nóng  khó chịu khôn tả… Hoành Châu  nhớ lại một  bài HỌA   năm nào, xin được chia sẻ cùng các anh chị em trang nhà. HÈ OI  Ả ** ( Họa vận, thơ … Tiếp tục đọc

Chúc Xuân của Châu Lãng Uyển

CHÚC XUÂN CUNG phú quý cùng là số đỏ CHÚC mừng gia đạo tiếng thơm tho TÂN niên cháu chít về đầy đủ XUÂN mới bà con hội ngộ to PHƯỚC họa ~ xướng , ngâm …thi ngập túi LỘC … Tiếp tục đọc

Xuân tươi của Châu Lãng Uyển

XUÂN TƯƠI ** Xuân đến ngàn hoa nở rợp vườn Xuân ươm cỏ lá mấy mùa thương ? Xuân vui giống hạ mừng ve , phượng Xuân rộn như đông đẫm tuyết , sương Xuân vạn bướm ong vờn chập … Tiếp tục đọc