Lưu trữ cho từ khóa: Bùi chí Hiếu

CÙNG TẬN THƯƠNG YÊU

1. Hội trại ngày 26 tháng 3, tôi ngồi cạnh Ngân trong lều trại nhỏ của lớp 12 Văn. Em đội một chiếc mũ 3 màu dễ thương để che mái tóc ngắn ngủn vì điều trị ung thư máu. … Tiếp tục đọc