Lưu trữ cho từ khóa: Âu Tú Vân

Đời thi sĩ có khó không anh nhỉ?

Âu Tú Vân là một cây bút thơ trẻ  đến với trang nhà  nhiều bài và đến nay có thêm bài thơ này. Quan niệm thi sĩ của cô giống như thi sĩ hồi tiền chiến, cũng nghèo nhưng thanh … Tiếp tục đọc

Đêm của Âu Tú Vân

Đây là bài thơ của Âu Tú Vân, một cây bút mới do Võ Châu Phương giới thiệu với trang nhà. Vân hiện nay sống ở TP.HCM và nhìn ảnh thì đoán được tác giả là giáo viên. Dưới đây … Tiếp tục đọc