Lưu trữ cho từ khóa: Âu Tú Vân

Đêm của Âu Tú Vân

Đây là bài thơ của Âu Tú Vân, một cây bút mới do Võ Châu Phương giới thiệu với trang nhà. Vân hiện nay sống ở TP.HCM và nhìn ảnh thì đoán được tác giả là giáo viên. Dưới đây … Tiếp tục đọc