Lưu trữ cho từ khóa: 11 Hạnh

Cô Dương Vương Thị Tùng và cuộc gặp gỡ gia đình C

Ngày 14/8/2017, khoảng 12g, 11 Hạnh bất ngờ nhận điện thoại từ chị 10 Tuyết Mai – GĐC từ Seattle, Washington. Chị cho biết cô Dương Vương Thị Tùng và gia đình từ Houston, Texas sẽ du lịch bằng tàu … Tiếp tục đọc