Lưu trữ cho từ khóa: Vũ Hồng Vân

Tình Ma của Vũ Hồng Vân

Được tin người cậu còn lại duy nhất ở Tiên Lãng, TP.Hải Phòng chuẩn bị ra đi, Khắc Minh đã thay mặt anh em gia đình trong Nam ra thăm để được nhìn cậu lần cuối. Khi coi lại những … Tiếp tục đọc