Lưu trữ cho từ khóa: Vũ Đình Ninh

THẾ NÀY CÓ THỂ GỌI LÀ ĐẠO VĂN ĐƯỢC CHĂNG?

 Ngày 18/8, anh Vũ Đình Ninh gọi điện báo cho tôi biết, có một hiện tượng đạo văn  trên văn đàn hiện nay cần phải công bố rộng rãi trên dư luận. Vốn không thiện cảm với chuyện “ăn cắp … Tiếp tục đọc