Lưu trữ cho từ khóa: Võ Thanh Triều

NGUYỄN THỊ VIỆT HOP MẶT BẠN NHÂN NGÀY GIỖ THÂN PHỤ

Ngày 1/5, Nguyễn Thị Việt (NK74) đã mời các bạn CHS khóa 74 họp mặt tại tư gia , phường 4 nhân ngày giỗ thân phụ. Đây là buổi họp mặt không chính thức như có số lượng đông đảo … Tiếp tục đọc