Lưu trữ cho từ khóa: Trương Trọng Thông

VỀ TẬP THƠ “PHÙ SA” CỦA LÊ PHƯƠNG NGUYÊN

Hơn 100 bài thơ trong tập “Phù Sa” như một dòng chảy của một con sông lớn, mang chất liệu phù sa có từ nguồn về hạ lưu để góp phần phì nhiều màu mỡ cho ruộng đồng. Bằng ngôn … Tiếp tục đọc