Lưu trữ cho từ khóa: Trung Cang

Oakland: Lễ Hội Đua Thuyền Rồng Tại Hồ Merritt

Hàng năm, cứ vào độ tháng Tám, hồ Merritt lại nhộn nhịp với Lễ Hội Đua Thuyền Rồng. Năm nay, Lễ Hội Đua Thuyền Rồng sẽ được tổ chức vào hai ngày cuối tuần, 10 & 11 tháng 8. Được … Tiếp tục đọc