Lưu trữ cho từ khóa: Trần Ngọc

CHUYỆN TÌNH CỦA HỌC SINH TỐNG PHƯỚC HIỆP

Đây là phần cuối của bài Mơ thành học sinh Tống Phước Hiệp của anh Trần Ngọc mà tôi mạn phép đặt tên là chuyện tình của học sinh Tống Phước Hiệp. Nếu nói theo luật nhơn quả thì tác … Tiếp tục đọc

HOC TRUNG HOC TỐNG PHƯỚC HIỆP

Thế là niên học 1962 tôi bắt đầu vào lớp đệ thất 5 của trường Tống Phước Hiệp, nhưng thuở  đó có lẽ vì trường mới chưa có đủ lớp nên những  lính mới chúng tôi còn phải học một … Tiếp tục đọc

Mơ  thành học sinh Tống Phước Hiệp

Vào thập niên 60 học sinh tiểu học ở  các tỉnh Vĩnh  Long, Vĩnh Bình và Sa Đéc chắc ai cũng như tôi,  đều mơ thành  học sinh Tống  Phước  Hiệp  (thuở  đó còn  mang tên Nguyễn Thông). Tại sao … Tiếp tục đọc

Điếu Văn của Trần Ngọc tiển thầy Đào Khánh Thọ

  Ngày 2/5, anh Hoàng Hưng lớp 12B1(NK71) đã gửi về bài điếu văn của  anh Trần Ngọc (NK68) đại diện CHSTPH đọc tiển thầy Đào Khánh Thọ. Xét thấy đây là bài văn viết theo lối cổ của một … Tiếp tục đọc