Lưu trữ cho từ khóa: Trần Hoàng Vy

CHUÔNG NHÀ THỜ KHÓC ĐƯA NGƯỜI NGÀN THU…

Thêm một người… quen cũ lại ra đi! Tin nhà thơ Kiên Giang- Hà Huy Hà mất lúc 6g30 sáng ngày 31/ 10 nhằm mùng 8 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ, tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố … Tiếp tục đọc