Lưu trữ cho từ khóa: Trầm Kha

Chớ văng tục, chớ chửi thề

Chớ văng tục, chớ chửi thề   Chớ văng tục,chớ chửi thề. Ngồi xuống đây mà cạn nốt ly này Người có học chơi sao cho đàng địệu Chớ để mà mang tiếng mấy thằng say Chén này nữa đủ … Tiếp tục đọc