Tag Archives: Trầm Kha

Chớ văng tục, chớ chửi thề

0 0dung 2_2

Chớ văng tục, chớ chửi thề   Chớ văng tục,chớ chửi thề. Ngồi xuống đây mà cạn nốt ly này Người có học chơi sao cho đàng địệu Chớ để mà mang tiếng mấy thằng say Chén này nữa đủ … Continue reading