Lưu trữ cho từ khóa: Trầm Hương Ptt & Nguyên Thuơng

Hương cà phê của Trầm Hương Ptt & Nguyên Thương

Trong bài Ngập Ngừng, nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết:         “Tình mất vui khi đã vẹn câu thề          Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở         Thư viết đừng xong, … Tiếp tục đọc