Lưu trữ cho từ khóa: Tin LM

Cà phê mừng đại thọ bà Thân Thị Khánh tại Vĩnh Long

Ngày 16/12, nhân họp mặt mừng sinh nhật Hoàng Hưng và Yên Dạ Thảo, trang nhà đã giới thiệu với 20 bạn ở Vĩnh Long về một lão độc giả đặc biệt của trang nhà : bà Thân Thị Khánh … Tiếp tục đọc