Lưu trữ cho từ khóa: THT

CÓ MỘT DÒNG SÔNG của THT

Tác giả THT nhìn vào tên nghe quen, lại quên mất  nhân vật  là ai với cái tên đầy đủ.Với bài thơ CÓ MỘT DÒNG SÔNG mang ý tưởng hoài niệm ngọt ngào khiêm vị ” Xin nhường để người đi … Tiếp tục đọc