Tag Archives: Thiện Đạo

PHÁP ĐỘ… của Thiện đạo

anh đức tính

Mùa Phật Đản, huynh Thiện Đạo đã gửi cho trang nhà bài thơ Pháp độ. Thôi thì tùy duyên, bạn nào đọc xong có thể xuống thuyền qua bến (SOS) Ảnh Đức Tính Pháp Độ Vải lỡ dệt bằng canh … Continue reading