Lưu trữ cho từ khóa: Thích nữ Hiền Thông

Mộng Thường của Thích nữ Hiền Thông

Đọc bài Đường thi ” Tứ tuyệt ” của Thích Nữ Hiền Thông mới ngộ ra nhiều điều : Đâu phải một người đã xuất gia nương vào cửa Phật là không có lúc nhìn lại tự thân còn lẫn … Tiếp tục đọc

Xuân nắng của Thích Nữ Hiền Thông (số 013)

Ai bảo người đã xuất gia thì không lãng mạn? Ni sư Thích Nữ Hiền Thông, ngoài khả năng làm thơ, cô còn là nhà Thư pháp chữ Hán và Họa sĩ không chuyên. <Hà Nguyên>.