Lưu trữ cho từ khóa: Phương Thảo

Ngũ thập tri nhân mạng

Với cổ nhân ngũ thập tri thiên mệnh, còn với Phương Thảo ngũ thập nhìn lại quá khứ thì mới biết được cái mệnh của mình. Chuyện này rất hợp lý mà ít có người nhận ra. Với lối kể … Tiếp tục đọc

Nhân Ngày của Mẹ: “Gấu mẹ vĩ đại!”

 “Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…….Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng vừa dài  vừa hẹp…”Nhà văn Thanh Tịnh đã diễn tả một cách tuyệt vời,  niềm hạnh … Tiếp tục đọc