Lưu trữ cho từ khóa: Phúc Liên Nguyễn

Bao giờ của Phúc Liên Nguyễn

Phúc Liên Nguyễn là bút danh của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, đệ nhị C(NK68). Chị mới vừa tìm về với trang nhà và sinh hoạt tại TP.HCM. Thơ chị mang âm hưởng buồn,bi quan, nhưng được bạn bè trên Fb … Tiếp tục đọc