Lưu trữ cho từ khóa: PhiRom-PhủHiền

Phủ Hiền dư họp mặt CHS Nguyễn Trường Tộ

    Ngày 1/1/2015, lúc 9g, Phủ Hiền đã dự họp mặt thường niên cựu học sinh trường Nguyễn Trường Tộ, tại nhà hàng Chiêu ký, TP Vĩnh Long, có khoảng 80 CHS đủ các niên khóa tham dư, đây là … Tiếp tục đọc