Tag Archives: PhiRom-Đức Mạnh

Nhà thơ Đức Mạnh chiêu đãi bún cá rô đồng

0 0manh3

Trưa ngày 22/1 để chuẩn bị thêm bài vỡ cho tập thơ mới, Nhà thơ Phạm Đức Mạnh đã mời Lương Minh, Phi Rom cùng nhà báo Phan Tuyềt Mai là đồng nghiệp của anh, để  giới thiệu bài thơ … Continue reading