Lưu trữ cho từ khóa: Phạm Thị Trí Ptt

  PARIS – NHỮNG NGÀY ĐẦU THU

Tôi trở lại Paris, sau gần tám năm, kể từ ngày mẹ chồng tôi qua đời. Lòng không khỏi bâng khuâng…Từ phi trường, được vợ chồng cô em đón về nhà…vì là ngày đầu thu, hầu hết cây bên đường … Tiếp tục đọc

NHỮNG NGÔI TRƯỜNG MÙ SƯƠNG KÝ ỨC

 Hôm qua, rỗi rảnh, vô những trang nhà của những ngôi trường tôi đã một thời dạy học… Cũng một vài blogs, vài websites (tên gọi tuy khác nhau chút đỉnh nhưng tên của ngôi trường thì vẫn vậy), trang … Tiếp tục đọc