Tag Archives: P.N Thường Đoan

Một cái nhìn khác về thơ Phạm Đức Mạnh

THUONG DOAN -BEN HOA BUP VANG

 “Nếu mai không còn mẹ” của Nhà báo – Nhà thơ Phạm Đức Mạnh, do Nhà Xuất bản Trẻ cấp Giấy phép xuất bản, đã ra mắt bạn đọc cuối tháng 7/2014. Đây là tập thơ thứ 3 của anh … Continue reading