Lưu trữ cho từ khóa: Như Xưa

 Khóc con của Như xưa

Tôi có anh bạn thơ, trước đây học Thủ Khoa Huân . Sau 1975 có nhiều năm công tác chung trường cũng vừa mới nghỉ hưu .Anh sống thiên về nội tâm, những bài thơ, nhạc anh sáng tác ít … Tiếp tục đọc