Lưu trữ cho từ khóa: Nhiều tác giả

Bổng nhiên muốn viết

Khá lâu chẳng viết được dù muốn….Hôm nay cuối tuần, nắng hạ nóng và nồng, nhớ những mùa bãi trường ‘vui chen buồn’ xa xôi, thật xa xôi nhưng thân thương còn đọng trong lòng, tâm khổ với những biến … Tiếp tục đọc