Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Tùng

Hãy yêu em trọn đêm nay

Anh Nguyễn thanh Tùng , lớp đệ nhất B (NK69) vừa gửi cho trang nhà bản nhạc “Hãy yêu em trọn đêm nay” mà anh sáng tác cách nay gần 45 năm, lúc còn ở mái trường TPH. Xin giới … Tiếp tục đọc